Alienum phaedrum torquatos nec eu, vistraxiti rtssa periculiser ex, nihil lab teger enim nequm lutpatetendis in mei meis an pericula.

Follow Us

Cơ cấu Giải thưởng

VẬN ĐỘNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

GIẢI THƯỞNG

PHẦN THƯỞNG TỔNG GIÁ TRỊ
GIẢI NHẤT – NAM
 • Tiền mặt: 20,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Hammer
 • 1 Phần quà từ Decathlon
25,520,000 VNĐ
GIẢI NHẤT – NỮ
 • Tiền mặt: 20,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Hammer
 • 1 Phần quà từ Decathlon
25,520,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NAM
 • Tiền mặt: 12,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Hammer
 • 1 Phần quà từ Decathlon
16,309,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NỮ
 • Tiền mặt: 12,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Hammer
 • 1 Phần quà từ Decathlon
16,399,000 VNĐ
GIẢI BA – NAM
 • Tiền mặt: 6,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Hammer
 • 1 Phần quà từ Decathlon
9,109,000 VNĐ
GIẢI BA – NỮ
 • Tiền mặt: 6,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Hammer
 • 1 Phần quà từ Decathlon
9,199,000 VNĐ
GIẢI TƯ – NAM
 • Tiền mặt: 4,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Decathlon
4,500,000 VNĐ
GIẢI TƯ – NỮ
 • Tiền mặt: 4,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Decathlon
4,500,000 VNĐ
GIẢI NĂM – NAM
 • Tiền mặt: 2,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Decathlon
2,250,000 VNĐ
GIẢI NĂM – NỮ
 • Tiền mặt: 2,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Decathlon
2,250,000 VNĐ

GIẢI THƯỞNG

PHẦN THƯỞNG TỔNG GIÁ TRỊ
GIẢI NHẤT – NAM
 • Tiền mặt: 6,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Ysandal
 • 1 Phần quà từ Decathlon
10,110,000 VNĐ
GIẢI NHẤT – NỮ
 • Tiền mặt: 6,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Ysandal
 • 1 Phần quà từ Decathlon
10,110,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NAM
 • Tiền mặt: 4,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Ysandal
 • 1 Phần quà từ Decathlon
6,699,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NỮ
 • Tiền mặt: 4,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Ysandal
 • 1 Phần quà từ Decathlon
6,789,000 VNĐ
GIẢI BA – NAM
 • Tiền mặt: 3,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Ysandal
 • 1 Phần quà từ Decathlon
4,699,000 VNĐ
GIẢI BA – NỮ
 • Tiền mặt: 3,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Ysandal
 • 1 Phần quà từ Decathlon
4,789,000 VNĐ

GIẢI THƯỞNG

PHẦN THƯỞNG TỔNG GIÁ TRỊ
GIẢI NHẤT – NAM
 • Tiền mặt: 4,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Ysandal
 • 1 Phần quà từ Decathlon
6,710,000 VNĐ
GIẢI NHẤT – NỮ
 • Tiền mặt: 4,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Ysandal
 • 1 Phần quà từ Decathlon
6,630,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NAM
 • Tiền mặt: 3,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Ysandal
 • 1 Phần quà từ Decathlon
4,620,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NỮ
 • Tiền mặt: 3,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Ysandal
 • 1 Phần quà từ Decathlon
4,620,000 VNĐ
GIẢI BA – NAM
 • Tiền mặt: 2,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Ysandal
 • 1 Phần quà từ Decathlon
3,120,000 VNĐ
GIẢI BA – NỮ
 • Tiền mặt: 2,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Ysandal
 • 1 Phần quà từ Decathlon
3,120,000 VNĐ
VẬN ĐỘNG VIÊN KHÔNG CHUYÊN

GIẢI THƯỞNG

PHẦN THƯỞNG TỔNG GIÁ TRỊ
GIẢI NHẤT – NAM
 • Tiền mặt: 8,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Bikelife
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Garmin
 • 1 Phần quà từ ACC
21,699,000 VNĐ
GIẢI NHẤT – NỮ
 • Tiền mặt: 8,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Bikelife
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Garmin
 • 1 Phần quà từ ACC
21,199,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NAM
 • Tiền mặt: 6,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Bikelife
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ ACC
12,070,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NỮ
 • Tiền mặt: 6,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Bikelife
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ ACC
11,990,000 VNĐ
GIẢI BA – NAM
 • Tiền mặt: 4,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Bikelife
 • 1 Phần quà từ Decathlon
6,885,000 VNĐ
GIẢI BA – NỮ
 • Tiền mặt: 4,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Bikelife
 • 1 Phần quà từ Decathlon
6,885,000 VNĐ

GIẢI THƯỞNG

PHẦN THƯỞNG TỔNG GIÁ TRỊ
GIẢI NHẤT – NAM
 • Tiền mặt: 6,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Bikelife
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Garmin
 • 1 Phần quà từ ACC
17,069,000 VNĐ
GIẢI NHẤT – NỮ
 • Tiền mặt: 6,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Bikelife
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Garmin
 • 1 Phần quà từ ACC
17,069,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NAM
 • Tiền mặt: 4,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Bikelife
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ ACC
8,770,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NỮ
 • Tiền mặt: 4,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Bikelife
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ ACC
8,690,000 VNĐ
GIẢI BA – NAM
 • Tiền mặt: 3,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Bikelife
 • 1 Phần quà từ Decathlon
4,585,000 VNĐ
GIẢI BA – NỮ
 • Tiền mặt: 3,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ Bikelife
 • 1 Phần quà từ Decathlon
4,545,000 VNĐ

GIẢI THƯỞNG

PHẦN THƯỞNG TỔNG GIÁ TRỊ
GIẢI NHẤT – NAM
 • Tiền mặt: 4,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ ACC
 • 2 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Trigger Point
10,645,000 VNĐ
GIẢI NHẤT – NỮ
 • Tiền mặt: 4,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ ACC
 • 2 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Trigger Point
10,565,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NAM
 • Tiền mặt: 3,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ ACC
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Jump Area
5,380,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NỮ
 • Tiền mặt: 3,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ ACC
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Jump Area
5,380,000 VNĐ
GIẢI BA – NAM
 • Tiền mặt: 2,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ ACC
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Jump Area
2,990,000 VNĐ
GIẢI BA – NỮ
 • Tiền mặt: 2,000,000 VNĐ
 • 1 Phần quà từ ACC
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Jump Area
2,990,000 VNĐ
VẬN ĐỘNG VIÊN VIỆT NAM NHANH NHẤT

 

GIẢI THƯỞNG

PHẦN THƯỞNG TỔNG GIÁ TRỊ
NHẤT – NAM
 • 1 Phần quà từ Thanyapura
 • 1 Phần quà từ Capri Hotel
15,374,000 VNĐ
NHẤT – NỮ
 • 1 Phần quà từ Thanyapura
 • 1 Phần quà từ Capri Hotel
15,374,000 VNĐ
KIDS’ DASH 1.5KM

GIẢI THƯỞNG

PHẦN THƯỞNG TỔNG GIÁ TRỊ
GIẢI NHẤT – NAM
 • 1 Kỷ niệm chương
 • 1 Phần quà từ Bluewhale
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Milo
1,538,000 VNĐ
GIẢI NHẤT – NỮ
 • 1 Kỷ niệm chương
 • 1 Phần quà từ Bluewhale
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Milo
1,538,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NAM
 • 1 Kỷ niệm chương
 • 1 Phần quà từ Bluewhale
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Milo
1,005,000 VNĐ
GIẢI NHÌ – NỮ
 • 1 Kỷ niệm chương
 • 1 Phần quà từ Bluewhale
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Milo
1,005,000 VNĐ
GIẢI BA – NAM
 • 1 Phần quà từ Bluewhale
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Milo
900,000 VNĐ
GIẢI BA – NỮ
 • 1 Kỷ niệm chương
 • 1 Phần quà từ Bluewhale
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Milo
900,000 VNĐ
TRANG PHỤC ẤN TƯỢNG NHẤT

GIẢI THƯỞNG

PHẦN THƯỞNG
GIẢI NHẤT
 • 1 Cờ lưu niệm
 • 1 Phần quà từ Decathlon
 • 1 Phần quà từ Bluewhale
GIẢI NHÌ
 • 1 Cờ lưu niệm
 • 1 Phần quà từ Bluewhale
GIẢI BA
 • 1 Cờ lưu niệm
 • 1 Phần quà từ Bluewhale

GIẢI THƯỞNG

PHẦN THƯỞNG
GIẢI NHẤT
 • Các sản phẩm đến từ bộ sưu tập độc quyền của Giải HCMC Marathon
 • 2 Phần quà từ Jump Arena

 

GIẢI THƯỞNG

PHẦN THƯỞNG
GIẢI NHẤT
 • Các sản phẩm đến từ bộ sưu tập độc quyền của Giải HCMC Marathon
 • 1 Phần quà từ Jump Arena