HCMC Marathon Logo - Marathons in Vietnam

HCMC Marathon 2020 by Pulse Active

Follow Us

HCMC Marathon Background

Kết quả

Cùng DREAM BIG, cùng THÀNH CÔNG

Đã có kết quà của những cự ly 42KM, 21KM và 10KM. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng email cho chúng tôi đến địa chỉ info@pulse.vn thông tin của VĐV (số BIB và Họ Tên) để trao đổi cụ thể.

Kết quả cuộc đua 2019

Xem kết quả cuộc đua HCMC Marathon 2019 tại đây

Kết quả cuộc đua 2018

Xem kết quả cuộc đua HCMC Marathon 2019 tại đây

Kết quả cuộc đua 2017

Xem kết quả cuộc đua HCMC Marathon 2017 tại đây